W BAŃCE GLAMPING

Regulamin

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO „W BAŃCE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązuje od 01.05.2019r.

W odniesieniu do niniejszego regulaminu zwroty „W BAŃCE”, „ pole namiotowe” oznaczają to samo i odnoszą się do pola namiotowego zlokalizowanego pod adresem Dąbrowa 22 , 92-701 Łódź/ Nowosolna.

 

Przebywanie na terenie W BAŃCE oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

1.      ZASADY POBYTU

Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych „Check-in”, „Online Check-in” oraz uregulować należność za cały okres pobytu przed przyjazdem.

Formalności związane z zameldowaniem „Check-in” można dokonać wyłącznie w godzinach 16:00–21:00.

Przyjeżdżający po godz.21:00 i przed 9:00 zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł o ile nie uzgodniono pisemnie/mailowo inaczej.

 

Aby zachować kameralność W BAŃCE na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające rezerwację w ośrodku - maksymalnie 2 osoby na rezerwację każdego namiotu - bańki. Goście nieposiadający rezerwacji zobowiązani są do zapłaty 200 zł za dzienny pobyt (do godziny 22.00) o ile pisemnie nie ustalono inaczej.

 

Dla każdej rezerwacji przypisany jest konkretny namiot wraz z prywatną toaletą i nie istnieje opcja samodzielnej zamiany namiotu ani toalety.

 

Z uwagi na charakter obiektu:

·        Mimo naszej ogromnej miłości do zwierząt, nie gościmy ich na terenie W BAŃCE.

·        Teren W BAŃCE przeznaczony jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia

·        W BAŃCE zastrzega sobie prawo do odwołania/anulowania rezerwacji w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających bezpieczeństwu. W takich przypadkach W BAŃCE zwróci całkowity koszt rezerwacji, a jeśli rezerwacja jest już rozpoczęta może zaproponować zakwaterowanie w pobliskim obiekcie noclegowym.

 

W BAŃCE nie oferuje usług wyżywienia. Goście mogą przygotowywać sobie posiłki na terenie W BAŃCE w wyznaczonych miejscach.

 

Goście W BAŃCE mogą korzystać ze wspólnego Jacuzzi w godzinach 16:00-23:00 oraz 8:00-11:00.


3. Czas pobytu


Doba hotelowa rozpoczyna się o 16:00 i trwa do 11:00 dnia następnego – chyba, że w warunkach rezerwacji napisane jest inaczej.

Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 11:30 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki za nocleg, a do godziny 15:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki za nocleg. 

4. Przepisy Porządkowe

 

Dla bezpieczeństwa naszych gości teren W BAŃCE jest częściowo monitorowany (części wspólne, parking).


Cisza nocna
obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.

 

Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscach do tego przeznaczonych.


Szanujemy otaczającą nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.

 

Przebywający na terenie W BAŃCE winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:

·        rozpalania ogniska oraz grilla na terenie W BAŃCE poza miejscem do tego przeznaczonym

·        kąpieli w stawie

·        łowienia ryb

·        dewastowania infrastruktury pola namiotowego

·        zaśmiecania terenu pola namiotowego.

 

Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów w namiotach , łazienkach , drewnianym domku. Odpadki po papierosach muszą być wyrzucane do popielniczek.

 

Osoby zachowujące się nieodpowiednio (np. używające nieodpowiednich słów w stosunku innych gości lub do obsługi W BAŃCE, nie stosujące się do niniejszego regulaminu) mogą zostać wyproszone bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 

5. Zasady parkowania pojazdów

Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przy wjeździe na teren pola namiotowego.

W BAŃCE dokonuje wszelkich starań, aby teren parking był bezpieczny, ale nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy oraz przedmioty w nich się znajdujące.
Bramy wjazdowe oraz część terenu ogólnodostępnego jest monitorowana.

6. Postanowienia Końcowe

W BAŃCE nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do gości.


Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z obsługą „W BAŃCE”.

Uwagi oraz skargi prosimy składać niezwłocznie osobiście u obsługi „W BAŃCE” telefonicznie 666-466-499 lub mailowo info@wbance.pl

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy u kodeksu cywilnego.

 

Życzymy udanego wypoczynku !